Jäsenien palkitseminen

Kennelkerho palkitsee vuosittain:

Vuoden koekoiran

Vuoden näyttelykoiran

Vuoden nais- ja miespalkintotuomarin

Vuoden nuoren palkintotuomarin

Lisäksi kerho muistaa FI JMVA, FI KVA, FI MVA, FI VMVA, POHJ MVA, KANS MVA, KANS KVA ym. Kennelliiton hyväksymät valionarvot saavuttaneet.

Koiranomistaja ilmoittaa itse koiransa niihin kennelkerhon palkitsemisiin joihin haluaa.

Ilmoita omat/koiran saavutukset 31.1 mennessä kennelkerhon sähköpostiin taivalkoskenkennelkerho@gmail.com


Vuoden koekoira

Vuoden koekoirana palkitaan Taivalkosken kennelkerhon vuosikokouksessa vuosittain kerhon jäsenen omistama ja kilpailuttama koira. Kilpailussa on omat sarjansa hirvi-, lintu-, ja ajokoiraroduille. Arvostelussa otetaan huomioon kaksi parasta koetulosta (pistemäärä) koekaudelta. Toinen tuloksista pitää olla saavutettu ns. yhden päivän kokeessa. Yhteispistemäärältään korkeimman tuloksen saavuttanut palkitaan vuoden koekoirana. Vuoden koekoiran lopullisesta valinnasta sarjoittain päättää kennelkerhon hallitus ottaen huomioon mahdolliset lisäansiot (menestyminen piiri-, lohko-,tai SM-kisoissa).

Vuoden näyttelykoira

Vuoden näyttelykoiran tuloksiin lasketaan kolme parasta näyttelyä, jotka koiranomistaja ilmoittaa.

Vuoden näyttelykoira-arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Taivalkosken Kennelkerho ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä koiralla. Jos koiralla on useampia omistajia, ainakin yhden omistajista on oltava Taivalkosken Kennelkerhon jäsen.
Pisteet lasketaan kalenterivuosittain koiran omistajan lähettämän kirjallisen selvityksen perusteella.

Arvosanalla erinomainen (ERI) ja sertinarvoinen (SA) palkitut luokkavoittajat (lukuun ottamatta ROP ja VSP) 3 pistettä

Muut kuin luokkavoittajat, jotka ovat palkittu arvosanalla ERI SA, 2 pistettä
KV -näyttelyissä erinomaisella (ERI) ja sertinarvoisella (SA) palkitut luokkavoittajat 2 pistettä
Voittaja-titteleistä annetaan lisäpisteitä seuraavasti:
1.Vuoden voittaja, Vuoden Juniorivoittaja tai Vuoden Veteraanivoittaja 3 pistettä
2.Euroopan voittaja ja Junior Euroopan voittaja 4 pistettä
3.Maailman voittaja tai Junior Maailman voittaja 5 pistettä

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja seuraavasti:

1.Suurempi kansainvälisten näyttelyiden lukumäärä voittaa ---jos vielä tasan
2.Suurempi yhteenlaskettu BIS-pisteiden määrä voittaa---jos vielä tasan
3.Suurempi yhteenlaskettu RYP-pisteiden määrä voittaa ---jos vielä tasan
4.Suurempi yhteenlaskettu ROP-pisteiden määrä voittaa jne.

Sääntöjä ja tuloksia koskevat erimielisyyden ratkaisee Taivalkosken Kennelkerho r.y:n hallitus, joka myös tekee sääntöihin mahdollisimman pian tarkastukset näyttelysääntöjen oleellisesti muuttuessa.


Valionarvon (KVA ja MVA) ilmoittaminen

Tiedoissa on ilmoitettava:

koiran nimi, rekisterinumero ja rotu
valion arvoon oikeuttavien kokeiden/näyttelyiden päivämäärät ja paikkakunnat

Omistajan yhteystiedot (vähintään nimi ja puhelinnumero)

Valion arvoon oikeuttavat tulokset tulee olla saavutettu vuodenvaihteeseen mennessä.
Hallitus tai palkitsemisesta vastaava toimikunta tarkistaa palkittavien koirien tiedot. Tarvittaessa koiranomistajalta voidaan pyytää lisäselvitystä tuloksien todentamiseksi jos ne eivät jostain syystä vielä näy koiranetissä ja ole näin ollen tarkistettavissa.
Koira/koiranomistaja palkitaan kerhon vuosikokouksen yhteydessä maalis-huhtikuussa. Palkintoja ei toimiteta erikseen kokouksesta poissa olleille (postitse tms.) vaan koiranomistaja vastaa itse palkinnon hakemisesta muuna aikana.


Vuoden miestuomari ja naistuomari
Kisaan osallistujan pitää olla yli 25-vuotias. Eniten kokeissa käynyt palkitaan kerhon vuosikokouksessa. Ylituomarin allekirjoitus on pakollinen. Kisakortti lähetetään koevuoden lopussa sihteerille tai muulle vastaavalle henkilölle.
Vuoden nuori palkintotuomari
Vuoden nuori palkintotuomari:
Kisaan osallistujan pitää olla alle 25-vuotias. Eniten kokeissa käynyt palkitaan kerhon vuosikokouksessa. Ylituomarin allekirjoitus on pakollinen. Kisakortti lähetetään koevuoden lopussa sihteerille tai muulle asiasta vastaavalle henkilölle.